Personal tools
Views

Zdravotní osvědčení pro práci v gastronomii v Rakousku


From Wiki

Jump to: navigation, search

Pro práci v gastronomii v Rakousku už několik let takové osvědčení není potřeba.

Slovníček

  • Belehrung = poučení
  • Hygienebelehrung = poučení o hygieně
  • Gesundheitszeugnis = zdravotní osvědčení
  • Gesundheitsamt = zdravotní úřad

Toolbox