Personal tools
Views

Diplomatická zastoupení ČR v Lucembursku


From Wiki

Jump to: navigation, search

Konzulární činnost na velvyslanectví ČR v Lucembursku

Zahájení činnosti konzulárního oddělení

27.10.2014 / 12:19 Velvyslanectví ČR v Lucemburku sděluje, že konzulární oddělení opět zahájí činnost od 3.listopadu 2014. Konzulární činnost se všeobecně řídí obecně závaznými předpisy ČR, Vídeňskou úmluvou o konzulárních stycích a smlouvami, jimiž je ČR vázána. Jsou plněny funkce zejména v agendách právní pomoci a ochrany občanů ČR, pomoci občanům v nouzi, pasové a vízové agendy, matriční agendy, uzvírání sňatků v zahraničí, ověřování listin a řady dalších.

Otevřeno bude v těchto dnech: pondělí 9.00 - 12.00 hod. středa 9.00 - 12.00 hod. V prvním období budou přijímány pouze žádosti, týkající se státoobčanské, matriční a ověřovací agendy, později i žádosti o e-pasy /přesný termín bude včas oznámen na webových stránkách/. Velvyslanectví žádá zájemce o některý z uvedených konzulárních úkonů, aby si laskavě předem sjednali schůzku v úředních hodinách na telefonním čísle 26 47 78 11.


Velvyslanectví České republiky v Lucembursku

Ambassade de la République Tcheque aupres du Grand-Duché de Luxembourg

2, rond-point R. Schuman L-2525 Luxembourg

tel: 00352-26.47.78

fax: 00352-26.47.78.29

e-mail: luxembourg@embassy.mzv.cz

Mzv.cz/luxembourg

Provozní hodiny úřadu: pondělí a středa: 09.00-12.00

Volby do Evropského parlamentu

Podle informací Velvyslanectví České republiky v Lucembursku není možné, aby Češi pobývající v době voleb na území Lucemburska volili kandidáty za Českou republiku ve volbách do Evropského parlamentu.

Volit je tedy možné jen ve volebním obvodu v ČR.

Škoda...

Státní občan České republiky může hlasovat pro kandidáty uvedené na kandidátních listinách zaregistrovaných v České republice pouze na území České republiky. Při volbách do Evropského parlamentu nelze hlasovat na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí. Korespondenční hlasování zákon v současné době neumožňuje.

viz informace Ministerstva zahraničních věcí


Toolbox