Personal tools
Views

Důchod v Česku


From Wiki

Jump to: navigation, search


Aktuálně je důchodový věk v Česku je rozdílný a posouvá se od 59 do 65 let v závislositi na počku dětí. Pro bezdětné je stanovený na 62 let pro muže a 60 let pro ženy. Ženy bez dětí odchází do důchodu v 62 letech, ženy se 2mi dětmi v 69 letech, ženy s jedním dítětem v 60 letech.


Plánuje se ovšem postupné sjednocení důchodového věku na 65 let nezávisle na počtu dětí.


Toolbox